MADHYA PRADESH PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

[ Log In ]
Group Circle From To Interruption than Minuts

Intrruption/Break Down Report for Dated 24 Sep 2022
Total Breakdown 139 Nos. (More Than 5 Minuts)

Detailed Report
(Highlighted Feeder Switched ON Next Day)
ssidCircleS/S NameFeeder NameGroupMETERIDDateOff_timeOn_timeCur_MWOff DurationTotal Off DurationSupply Hours
57AGAR132KV AGAR33KV MADKOTAISPXD44957124 Sep 2214:08:0015:05:000.001100:57:0000:57:0022:06:00
5733KV MOYAKHEDAIIISPMPE2207324 Sep 2210:25:0010:59:001.3500:34:0000:34:0022:29:00
213220KV BAROD33KV GURADIYAIVSPMPU0263524 Sep 2211:47:0012:13:000.3800:26:0001:30:0021:33:00
21333KV GURADIYAIVSPMPU0263524 Sep 2217:15:0018:19:001.07401:04:00  
123BARWANI220KV JULWANIA33KV JULWANIAIISPXC47676324 Sep 2214:50:0014:57:001.315100:07:0000:07:0022:56:00
97220KV NIMRANI33KV DAWANAIVSPY004350224 Sep 2216:19:0019:08:000.095202:49:0002:49:0020:14:00
9733KV THIKRIV-ASPY022120324 Sep 2209:13:0012:14:000.000103:01:0003:01:0020:02:00
121BURHANPUR132KV BAHADARPUR33KV JAINABADV-ASPMPC7383524 Sep 2215:00:0015:15:000.002500:15:0000:15:0022:48:00
65DEWAS132KV DEWAS_MSP33KV KSHIPRAVIISPMPM0808924 Sep 2207:38:0012:21:001.45204:43:0004:43:0018:20:00
196132KV KHATEGAON33KV DEEPGAONIIISPMPB0750324 Sep 2200:03:0000:11:001.47800:08:0000:08:0022:55:00
67220KV CHAPDA33KV UDAINAGARIVSPMPE2200524 Sep 2210:21:0010:57:000.7800:36:0000:45:0022:18:00
6733KV UDAINAGARIVSPMPE2200524 Sep 2218:12:0018:21:001.100:09:00  
63220KV DEWAS33KV JOHN DEERE-IIwIXSPMPE2242524 Sep 2209:40:0010:29:000.04400:49:0001:41:0021:22:00
6333KV JOHN DEERE-IIwIXSPMPE2242524 Sep 2210:37:0010:44:000.02300:07:00  
6333KV JOHN DEERE-IIwIXSPMPE2242524 Sep 2215:10:0015:39:000.04700:29:00  
6333KV JOHN DEERE-IIwIXSPMPE2242524 Sep 2216:11:0016:27:000.03900:16:00  
6333KV TONK KALAIIISPMPM0808624 Sep 2216:32:0016:39:000.91200:07:0000:07:0022:56:00
214DHAR132KV BAGDI33KV BUS COUPLERzUGSPMPP1040924 Sep 2216:41:0017:06:000.40800:25:0000:25:0022:38:00
345132KV CHHAYAN33KV HEADQUARTERzUGSPMPC7384124 Sep 2221:13:0021:19:000.668300:06:0000:06:0022:57:00
109132KV MANAWAR33KV JEERABADVI-ASPY022130124 Sep 2213:40:0013:49:000.076500:09:0000:09:0022:54:00
10933KV SATGURU CEMENTSzUGSPX131731024 Sep 2215:34:0016:13:000.204800:39:0000:39:0022:24:00
10933KV UMARBANIISPY022114024 Sep 2216:37:0016:50:000.835400:13:0000:25:0022:38:00
10933KV UMARBANIISPY022114024 Sep 2218:32:0018:44:002.357800:12:00  
105132KV RAJGARH33KV RAJODISPMPP0867824 Sep 2213:15:0013:21:001.41600:06:0000:06:0022:57:00
375132KV TEESGAON33KV TEESGAONzUGSPXE48623624 Sep 2215:16:0016:08:000.035300:52:0000:52:0022:11:00
56220KV BADNAGAR33KV MULTHANIISPMPM0807924 Sep 2216:22:0016:29:001.09200:07:0000:07:0022:56:00
103220KV DHAR33KV AHOOIVSPMPP0856724 Sep 2207:46:0011:13:001.05603:27:0003:27:0019:36:00
106220KV KUKSHI33KV BAGHIVSPMPP2842924 Sep 2216:57:0017:03:002.497200:06:0000:06:0022:57:00
10633KV BUS COUPLERzUGSPX116701724 Sep 2216:57:0017:04:000.000300:07:0000:47:0022:16:00
10633KV BUS COUPLERzUGSPX116701724 Sep 2218:05:0018:27:000.000400:22:00  
10633KV BUS COUPLERzUGSPX116701724 Sep 2218:59:0019:17:003.837900:18:00  
10633KV DHOLIYAIVSPY004338424 Sep 2216:57:0017:04:000.567300:07:0000:07:0022:56:00
10633KV NISARPURIVSPX116703724 Sep 2216:57:0017:04:000.284100:07:0000:07:0022:56:00
10633KV P.H.E.VII-ASPY004343824 Sep 2216:57:0017:05:001.304400:08:0001:29:0021:34:00
10633KV P.H.E.VII-ASPY004343824 Sep 2217:21:0018:42:001.555801:21:00  
10633KV SUSARIVISPX116701824 Sep 2212:06:0012:15:000.525800:09:0000:33:0022:30:00
10633KV SUSARIVISPX116701824 Sep 2218:05:0018:29:004.781100:24:00  
10633KV WATER WORKSVII-ASPX116700524 Sep 2216:57:0017:04:000.043800:07:0000:07:0022:56:00
112220KV RAJGARH233KV HATODIVSPMPB0140524 Sep 2207:03:0012:25:000.31205:22:0005:58:0017:05:00
11233KV HATODIVSPMPB0140524 Sep 2212:29:0012:56:000.27600:27:00  
11233KV HATODIVSPMPB0140524 Sep 2217:45:0017:54:000.41800:09:00  
93INDORE CITY132KV CHAMBAL33KV CITY-IVIIISPY022173524 Sep 2208:27:0008:44:000.164600:17:0000:17:0022:46:00
9333KV CITY-IIVIIISPY022184524 Sep 2208:27:0008:44:004.97300:17:0000:17:0022:46:00
9333KV GANDHI HALL-IVIIISPMPB0711524 Sep 2201:52:0001:58:003.29700:06:0000:06:0022:57:00
9333KV GANDHI HALL-IIVIIISPMPB0287324 Sep 2206:43:0007:32:000.03500:49:0000:49:0022:14:00
9333KV MALTIVIIISPMPP1032024 Sep 2212:47:0013:40:000.02400:53:0001:29:0021:34:00
9333KV MALTIVIIISPMPP1032024 Sep 2218:06:0018:34:000.04800:28:00  
9333KV MALTIVIIISPMPP1032024 Sep 2219:01:0019:09:000.04800:08:00  
92220KV INDORE_NORTH33KV SANGAM NAGAR-IVVIIISPMPE3467224 Sep 2216:17:0017:07:000.0600:50:0000:50:0022:13:00
128220KV INDORE_SOUTH33KV BIJALPUR-IVIIISPMPP0853724 Sep 2215:26:0015:32:003.63600:06:0001:50:0021:13:00
12833KV BIJALPUR-IVIIISPMPP0853724 Sep 2217:05:0018:49:000.03601:44:00  
12833KV DALY COLLEGE-IVIIISPMPE3466124 Sep 2215:20:0015:26:000.333300:06:0000:06:0022:57:00
12833KV SABJI MANDIVIIISPMPP0873324 Sep 2210:07:0015:40:007.78805:33:0005:33:0017:30:00
221INDORE O&M132KV BETMA33KV CHIKLONDAIVSPMPP1039024 Sep 2202:17:0002:33:000.0600:16:0000:16:0022:47:00
129132KV JAMLI33KV AMBEDKARwIXSPMPP0853324 Sep 2202:50:0008:29:004.34405:39:0005:39:0017:24:00
12933KV JAMLIIVSPMPB9877124 Sep 2204:25:0004:33:001.44200:08:0000:08:0022:55:00
12933KV PHEVII-ASPMPC5986324 Sep 2215:18:0015:31:000.518200:13:0000:13:0022:50:00
194132KV NAVDAPANTH33KV PLETHICOwIXSPMPP1033724 Sep 2209:00:0009:49:001.81200:49:0000:49:0022:14:00
387132KV NIRANJANPUR33KV BARDARIzUGSPX133582124 Sep 2207:28:0008:15:000.366700:47:0000:47:0022:16:00
259132KV RAU33KV MHOWVIIISPMPP1039624 Sep 2202:47:0003:18:005.17200:31:0000:31:0022:32:00
268132KV RAUKHEDI33KV BHONDWASIVSPMPP2887524 Sep 2211:55:0012:01:000.910700:06:0000:06:0022:57:00
26833KV BUDI BARLAIIISPMPP2887424 Sep 2212:12:0014:19:002.653502:07:0002:07:0020:56:00
26833KV DLF-2VIIISPMPP2887324 Sep 2220:45:0022:19:000.237601:34:0001:34:0021:29:00
95132KV SANWER33KV AJNODIVSPMPP0874924 Sep 2209:22:0009:31:001.0200:09:0001:04:0021:59:00
9533KV AJNODIVSPMPP0874924 Sep 2214:55:0015:43:000.300:48:00  
9533KV AJNODIVSPMPP0874924 Sep 2217:20:0017:27:000.39600:07:00  
296132KV SHIVNI33KV KHUDELIVSPMPC7235824 Sep 2207:21:0007:27:004.570100:06:0000:06:0022:57:00
267132KV SIMROL33KV BHAGORAIVSPMPP2889724 Sep 2203:17:0003:34:000.315600:17:0000:17:0022:46:00
204220KV B_MARDANA33KV KANNOD-IIwIXSPMPU0263924 Sep 2212:11:0014:24:002.46802:13:0002:13:0020:50:00
94220KV DEPALPUR33KV ATAHEDAIISPMPP0861624 Sep 2216:04:0016:14:000.76800:10:0000:10:0022:53:00
9433KV BETMAIVSPMPP0861724 Sep 2217:29:0017:51:003.02400:22:0002:52:0020:11:00
9433KV BETMAIVSPMPP0861724 Sep 2219:07:0021:37:000.08402:30:00  
103220KV DHAR33KV SEJWOYAISPMPP0856124 Sep 2210:04:0010:15:000.181600:11:0000:30:0022:33:00
10333KV SEJWOYAISPMPP0856124 Sep 2211:14:0011:24:000.57600:10:00  
10333KV SEJWOYAISPMPP0856124 Sep 2211:33:0011:42:000.600:09:00  
100220KV JAITPURA33KV BUS COUPLERzUGSPMPC5978124 Sep 2206:14:0014:42:000.100608:28:0011:21:0011:42:00
10033KV BUS COUPLERzUGSPMPC5978124 Sep 2214:46:0017:15:000.035702:29:00  
10033KV BUS COUPLERzUGSPMPC5978124 Sep 2217:26:0017:37:000.101800:11:00  
10033KV BUS COUPLERzUGSPMPC5978124 Sep 2217:54:0018:07:000.098500:13:00  
10033KV DHATURIYA-IIIISPMPP0855224 Sep 2210:57:0022:16:000.652611:19:0011:19:0011:44:00
104220KV PITHAMPUR_SEC133KV MANPURISPMPB0284024 Sep 2208:23:0012:37:000.8204:14:0004:51:0018:12:00
10433KV MANPURISPMPB0284024 Sep 2215:44:0016:21:001.19500:37:00  
102220KV PITHAMPUR_SEC333KV SRFXIIISPMPP3008824 Sep 2214:18:0015:49:002.657401:31:0001:31:0021:32:00
197JHABUA132KV JHABUA33KV JHABUA TOWNVIISPMPB0141624 Sep 2209:00:0009:07:003.21400:07:0000:07:0022:56:00
19733KV KALIDEVIIVSPMPU0263224 Sep 2202:14:0002:24:000.80400:10:0000:10:0022:53:00
19733KV PARAIIISPMPU0274124 Sep 2209:06:0009:12:002.00800:06:0000:06:0022:57:00
105132KV RAJGARH33KV PETLAWADIISPMPP0867924 Sep 2210:56:0011:14:000.1500:18:0000:18:0022:45:00
115KHANDWA132KV KHANDWA33KV RANGAONISPX110574524 Sep 2212:14:0012:20:001.70600:06:0000:06:0022:57:00
11533KV SAHEJLAISPX116702424 Sep 2214:58:0015:05:001.466200:07:0000:07:0022:56:00
11533KV SIHADAIVSPMPE2247424 Sep 2212:04:0019:03:00006:59:0006:59:0016:04:00
258132KV MOONDI33KV JALKUWAISPKA90342424 Sep 2214:17:0014:27:000.67400:10:0000:10:0022:53:00
25833KV MOONDI TOWNIVSPKA90343424 Sep 2209:45:0010:25:001.08200:40:0001:42:0021:21:00
25833KV MOONDI TOWNIVSPKA90343424 Sep 2212:35:0013:37:000.04201:02:00  
25833KV SHIVRIYA TOWN-IzUGSPXF46483624 Sep 2214:15:0014:26:000.115800:11:0000:11:0022:52:00
215220KV CHANNERA33KV NEW HARSOODVI-ASPMPB0710424 Sep 2208:29:0010:09:000.61101:40:0001:40:0021:23:00
124KHARGONE132KV BHIKANGAON33KV GORADIYAIVSPMPP2830524 Sep 2217:10:0017:20:001.03200:10:0000:10:0022:53:00
337132KV TALAKPURA33KV TALAKPURAIVSPMPC7382924 Sep 2206:16:0006:50:000.027200:34:0000:34:0022:29:00
114220KV BARWAHA33KV PIPLIYAIIISPMPB0710924 Sep 2211:08:0012:02:000.32700:54:0000:54:0022:09:00
97220KV NIMRANI33KV BALSAMUNDIISPY022130724 Sep 2209:11:0012:17:000.5703:06:0003:06:0019:57:00
9733KV BUS COUPLERzUGSPY022173224 Sep 2212:20:0016:12:004.829403:52:0003:52:0019:11:00
9733KV CENTURYwIXSPXC58220424 Sep 2209:07:0012:20:002.056403:13:0003:13:0019:50:00
9733KV INDUSwIXSPMPB0396924 Sep 2206:54:0007:04:000.1700:10:0003:16:0019:47:00
9733KV INDUSwIXSPMPB0396924 Sep 2216:20:0019:26:000.6103:06:00  
9733KV NEW MARALwIXSPGEC8892024 Sep 2216:19:0019:06:006.35502:47:0002:47:0020:16:00
9733KV NIMRANIIVSPXC58220224 Sep 2209:13:0012:17:001.466503:04:0003:04:0019:59:00
82MANDSAUR132KV MANDSAUR33KV BOTALGANJIVSPXC58223324 Sep 2209:35:0009:58:000.060200:23:0000:41:0022:22:00
8233KV BOTALGANJIVSPXC58223324 Sep 2216:30:0016:48:000.116900:18:00  
390132KV SHAMGARH33KV SHAMGARHzUGSPXE48622624 Sep 2209:57:0010:03:004.059600:06:0000:06:0022:57:00
263132KV SITAMAU33KV MANPURAIIISPMPP2826724 Sep 2208:18:0012:34:000.07204:16:0004:16:0018:47:00
391NEEMUCH132KV MORWAN33KV SAR. MAHARAJzUGSPXE48518124 Sep 2206:48:0006:55:002.638300:07:0000:07:0022:56:00
81132KV NEEMUCH33KV SAWANISPMPP0873024 Sep 2201:37:0001:44:003.50400:07:0000:15:0022:48:00
8133KV SAWANISPMPP0873024 Sep 2201:52:0002:00:001.415200:08:00  
80RATLAM132KV RATLAM33KV BUS COUPLERzUGSPMPC5986024 Sep 2212:25:0013:44:001.645501:19:0001:19:0021:44:00
8033KV DHOLAWADVII-ASPMPC5984524 Sep 2213:44:0016:58:001.898203:14:0003:14:0019:49:00
8033KV MILK CHILLINGVIISPMPC5989724 Sep 2209:25:0012:25:002.002103:00:0003:00:0020:03:00
78220KV RATLAM233KV BILPANKVIISPKAU0421724 Sep 2210:43:0013:09:000.01802:26:0002:34:0020:29:00
7833KV BILPANKVIISPKAU0421724 Sep 2213:14:0013:22:000.01600:08:00  
74SHAJAPUR132KV ARNIYAKALA33KV ARANDIYAIISPXD44952424 Sep 2210:10:0010:17:001.220900:07:0000:07:0022:56:00
231132KV BERCHHA33KV SHAITKHEDIISPMPP2830624 Sep 2212:09:0016:24:000.98404:15:0004:15:0018:48:00
72132KV M_BADODIA33KV NAGZIRYIVSPY022158124 Sep 2213:31:0013:37:000.009700:06:0000:06:0022:57:00
241132KV POLAYKALAN33KV BUS COUPLERzUGSPMPP2831424 Sep 2208:23:0013:35:001.04405:12:0005:12:0017:51:00
24133KV POLAYKALANVISPMPB0750624 Sep 2208:37:0013:39:000.03405:02:0005:02:0018:01:00
331220KV SHAJAPUR233KV AKIYA CHOUHANIIIISPMPE5186724 Sep 2208:06:0009:51:000.07201:45:0002:03:0021:00:00
33133KV AKIYA CHOUHANIIIISPMPE5186724 Sep 2213:16:0013:34:000.2400:18:00  
64220KV SHUJALPUR233KV SHUJALPURVI-ASPKAU0559224 Sep 2212:48:0013:05:002.63600:17:0000:17:0022:46:00
294UJJAIN132KV BHERUGARH33KV GARHKALIKA-IIIVIIISPXB58066924 Sep 2209:24:0011:55:000.00202:31:0002:31:0020:32:00
29433KV PAN VIHARIIISPXB58067124 Sep 2200:51:0000:58:002.076200:07:0000:07:0022:56:00
212132KV GHONSLA33KV KHEDA KHAJURIYAIISPMPP2828624 Sep 2209:01:0009:19:000.08400:18:0000:58:0022:05:00
21233KV KHEDA KHAJURIYAIISPMPP2828624 Sep 2209:47:0010:27:001.36800:40:00  
59132KV MAHIDPUR33KV KUNDI KHEDAIVSPY022160524 Sep 2216:08:0019:48:000.000903:40:0003:40:0019:23:00
5933KV MAHIDPUR ROADV-ASPY022140624 Sep 2219:35:0019:42:001.977700:07:0000:07:0022:56:00
5933KV NARAYANAIVSPY022148524 Sep 2216:58:0017:10:000.818900:12:0000:12:0022:51:00
235132KV MAKDON33KV RAMDIIISPMPM0808524 Sep 2211:48:0012:05:000.01200:17:0000:17:0022:46:00
61132KV RATADIYA33KV VALLABH NAGARVIIISPKA90342224 Sep 2200:58:0001:05:001.60200:07:0000:07:0022:56:00
56220KV BADNAGAR33KV BIRIYAKHEDIIISPMPE2201724 Sep 2215:21:0015:32:000.382500:11:0000:11:0022:52:00
5633KV DEVRUNDIIISPMPM0807824 Sep 2214:05:0015:27:00001:22:0001:22:0021:41:00
5633KV RUNIJAIIISPMPM0807624 Sep 2209:40:0014:05:000.10804:25:0004:25:0018:38:00
54220KV UJJAIN233KV KAITHAIIISPY022157824 Sep 2212:25:0015:00:000.517402:35:0002:35:0020:28:00
5433KV NARWARIIISPY022136924 Sep 2211:45:0015:34:001.309803:49:0003:49:0019:14:00


Feeder OFF status is evaluated by comparing Load with .03MW(Energy Meter with Higher Creeping)