MADHYA PRADESH PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

[ Log In ]
50.04
22 Jan 21:51:36
LIVE SCADA 22 Jan 2019 21:52
GroupD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15TOTAL LOADLOAD RELIEFUN RESTRICTED DEMAND
INDOREKHANDWABURHAN PURKHARGONEBARWANIDHARJHABUAALIRAJ PURUJJAINDEWASSHAJA PURRATLAMMANDSAURNEEMUCHAGAR
I-IV11776.15.447.828.59426.2967.737.438.512183.41612780.1780.1
V-VIA12178.647.426.217.615.321.914.619.317.358.82113.215.6325.7325.7
VII12.421.79.43.35.84.13.2173.826.512.69.61.6131.1131.1
VII-A9.36.230.311.22.80.125.316.714.598.498.4
VIII244.646.52.5293.5293.5
IX64.510.18.711.412.63310.740.11.73.41.40.2197.9197.9
X16.916.916.9
XII3.63.73.7
XIII111.86.3118.1118.1
Un Grouped20.20.543.65.29.43.628.91.82.13.5100.9100.9
Total467.6121.844.4150.470.6333.959.934.2150.9125.263.3235.3134.741.132.72066.32066.3

0 No. Feeder Currently OFF Since Date/Time as Below
90 (9%) 33KV Feeder have
S/S NameFeeder NameDateTimePF
132KV GHATABILLOD33KV NATIONAL STEEL22 Jan 1921:45:12-1
132KV GHATABILLOD33KV INDUSTRIAL22 Jan 1921:45:13-0.33
132KV DEWAS_MSP33KV CIVIL LINE22 Jan 1921:36:240.03
132KV BHERUGARH33KV JAITHAL22 Jan 1921:52:05-0.92
132KV MANDSAUR33KV RAJARAM22 Jan 1921:57:06-1
132KV RAJGARH33KV P.H.E.22 Jan 1921:50:14-0.62
220KV RAJGARH233KV BHARAT OMAN22 Jan 1921:47:120.02
220KV MANGLIYA233KV BHONDWAS22 Jan 1921:52:05-1
132KV GAROTH33KV BRKHEDA GANGASA22 Jan 1921:18:150.44
132KV CHHEGAON33KV SPARE BAY22 Jan 1921:37:200
132KV SHUJALPUR33KV PIPLIA TABAKKUL22 Jan 1921:53:17-0.96
132KV SHUJALPUR33KV INDUSTRIAL-I22 Jan 1921:53:18-0.96
220KV SHUJALPUR233KV P.G.C.I.L.22 Jan 1922:00:16-1
132KV SUSNER33KV NALKHEDA22 Jan 1922:04:130
132KV KHANDWA33KV PGCIL22 Jan 1921:52:18-0.72
132KV CHAPDA33KV CHAPDA22 Jan 1922:00:16-0.96
220KV BARWAHA33KV P.S.1 SASLIYA22 Jan 1921:48:160.03
132KV KHACHROD33KV GRASIM22 Jan 1921:49:170.23
132KV M_BADODIA33KV SHADIPURA22 Jan 1921:37:120.45
132KV RAUKHEDI33KV SPARE BAY-222 Jan 1922:03:07-0.01
132KV RAUKHEDI33KV EXP. PANTHER-422 Jan 1922:03:08-0.82
220KV JAITPURA33KV PGCIL22 Jan 1921:42:13-0.89
132KV GHATABILLOD33KV NEKPUR22 Jan 1921:45:14-0.95
132KV GHATABILLOD33KV KESUR-II22 Jan 1921:45:140.18
132KV SHUJALPUR33KV JAMNER22 Jan 1921:53:13-0.86
132KV SONKATCH33KV AKVN-I22 Jan 1921:52:14-0.02
132KV CHAPDA33KV NEVRI22 Jan 1922:00:12-0.81
132KV CHAPDA33KV N.H.D.C.22 Jan 1922:00:130.07
132KV CHAPDA33KV HATPIPLIYA22 Jan 1922:00:14-1
220KV NIMRANI33KV BALSAMUND22 Jan 1921:58:13-0.85
132KV INGORIA33KV CHIKLI22 Jan 1921:48:14-1
132KV INGORIA33KV JAHANGIRPUR22 Jan 1921:48:15-0.98
132KV KHARGONE33KV NANDGAON22 Jan 1922:04:14-0.94
132KV TARANA33KV TARANA-R22 Jan 1921:45:15-0.9
132KV DHAMNOD33KV BPCL22 Jan 1921:53:15-0.85
132KV DHAMNOD33KV N.V.D.A.22 Jan 1921:53:170.01
132KV JAORA33KV AMBIKA SOLVEX22 Jan 1921:50:23-0.75
220KV NAGDA33KV TAL22 Jan 1921:53:19-0.92
132KV KANNOD33KV M.S.K.22 Jan 1921:29:03-0.12
220KV PITHAMPUR_SEC133KV PRESTIGE METAL22 Jan 1921:45:13-1
132KV MAHIDPUR33KV CHORWASA22 Jan 1921:55:13-0.51
132KV MAHIDPUR33KV NARAYANA22 Jan 1921:55:14-0.66
220KV BADNAGAR33KV RUNIJA22 Jan 1922:05:15-0.76
220KV BADNAGAR33KV SUNDERABAD22 Jan 1922:05:16-0.98
220KV JAITPURA33KV BPCL22 Jan 1921:42:14-1
220KV JAITPURA33KV RAMAPHOSPHATE22 Jan 1921:42:15-1
220KV BADNAGAR33KV LOHANA22 Jan 1922:05:18-0.86
220KV PITHAMPUR_SEC333KV METALMAN-I22 Jan 1921:56:12-1
220KV PITHAMPUR_SEC333KV SEZ-III22 Jan 1921:56:15-0.96
220KV DHAR33KV INDUSTRIAL22 Jan 1921:52:48-1
220KV INDORE_SOUTH33KV PITHAMPUR22 Jan 1921:55:16-0.91
132KV CHAMBAL33KV INDORE STEEL22 Jan 1921:48:21-1
220KV DEWAS33KV JOHN DEERE-I22 Jan 1922:00:13-0.79
220KV DEWAS33KV JOHN DEERE-II22 Jan 1922:00:13-0.96
220KV DEWAS33KV LAKSHMI SOLVEX22 Jan 1922:00:14-0.98
220KV DEWAS33KV BAROTHA22 Jan 1922:00:16-0.61
132KV DEWAS_BNP33KV BHONRASA22 Jan 1921:54:04-0.6
132KV SANWER33KV AJNOD22 Jan 1922:09:13-0.36
132KV BHERUGARH33KV RAMGARH22 Jan 1921:52:030.04
132KV PETLAWAD33KV MAHI P.H.D.22 Jan 1921:53:15-0.67
132KV BARWANI33KV SPARE BAY22 Jan 1921:33:150.44
132KV BARWANI33KV ANJAD22 Jan 1921:33:16-0.86
132KV ALIRAJPUR33KV JOBAT FATA DAM22 Jan 1922:02:16-0.67
132KV KHANDWA33KV AKVN-II22 Jan 1921:52:200
132KV BHIKANGAON33KV BAMNALA22 Jan 1922:19:13-1
132KV RATADIYA33KV PAN VIHAR22 Jan 1921:51:170.01
220KV B_MARDANA33KV DUDHIYA17 Jan 1910:14:140
220KV B_MARDANA33KV KANNOD-II22 Jan 1922:20:21-0.99
132KV SANAWAD33KV RODIYA22 Jan 1921:52:15-0.02
220KV UJJAIN233KV KAITHA22 Jan 1921:51:08-0.94
220KV UJJAIN233KV R.E.S.22 Jan 1921:50:06-0.97
220KV UJJAIN233KV GHATIYA22 Jan 1921:51:150.01
220KV UJJAIN233KV I.O.C.L.22 Jan 1921:51:06-0.97
220KV UJJAIN233KV INTERCON.-I22 Jan 1921:51:140.04
220KV UJJAIN233KV INTERCON.-II22 Jan 1921:51:080.06
132KV BAROTHA33KV SANNOD22 Jan 1921:55:15-0.61
220KV RATLAM233KV NEW FEEDER-122 Jan 1911:14:230
132KV NALKHEDA33KV TRANSFER BAY22 Jan 1921:53:07-0.69
132KV RAJGARH33KV BHARAT OMAN22 Jan 1921:50:16-0.01
132KV SHAJAPUR33KV MULLA KHEDI22 Jan 1921:48:180.02
132KV RAU33KV PANTHER-222 Jan 1921:50:160.04
132KV SIMROL33KV I.I.T.22 Jan 1922:01:06-0.99
132KV RATLAM33KV MEDICAL COLLEGE22 Jan 1921:52:11-0.97
132KV TALAKPURA33KV TALAKPURA22 Jan 1921:51:030.46
132KV TALAKPURA33KV LONARA22 Jan 1921:51:06-1
132KV KHACHROD33KV BUS TIE22 Jan 1921:49:24-0.83
132KV ANJAD33KV SIWAI22 Jan 1921:51:15-0.77
132KV BAGDI33KV INDUSTRIAL-II26 Dec 1801:34:360
132KV BETMA33KV IT PARK-II18 Jan 1919:15:18-0.08
132KV PANSEMAL33KV DURGA KHANSARI22 Jan 1921:49:16-1
Data Not receiving from 84No. (9%) no. 33KV Feeders
S/S NamessidFeeder NameSDateSTime
132KV AGAR5733KV AGAR2018/11/1911:19
132KV AGAR5733KV MADKOTA2019/01/0312:58
132KV AGAR5733KV MOYAKHEDA2019/01/2219:53
132KV AGAR5733KV N.BAIJNATH2019/01/0312:58
132KV AGAR5733KV NALKHEDA2019/01/0312:58
132KV AGAR5733KV TANODIYA2018/11/1911:25
132KV AGAR5733KV TRANSFER BAY2018/11/1911:28
132KV AGAR5733KV ZARDA2018/11/1911:28
132KV ANDAD32933KV BUS COUPLER2018/12/0613:18
132KV BAGDI21433KV BAGDI2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV BUS COUPLER2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV INDUSTRIAL-I2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV INDUSTRIAL-II2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV KUNJROD2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV MANDU2018/12/2601:34
132KV BAGDI21433KV NALCHHA2018/12/2601:34
132KV BETMA22133KV BETMA2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV BIJEPURA-I2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV BIJEPURA-II2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV BUS COUPLER2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV CHIKLONDA2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV GOHAN2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV INDUSTRIAL2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV IT PARK-I2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV IT PARK-II2019/01/1819:15
132KV BETMA22133KV SPARE BAY2019/01/1819:15
132KV BHIKANGAON12433KV INDUSTRIAL2018/08/0615:34
132KV CHAMBAL9333KV MILK DAIRY2019/01/2207:35
132KV DHARAD31833KV BIRMAWAL2018/12/1214:40
132KV GAROTH8733KV BOLIYA2018/11/2514:02
132KV GAUTAMPURA10133KV KADODA2019/01/1422:14
132KV GHONSLA21233KV BICHROD2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV BUS COUPLER2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV DHABLA GOURI2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV GHATIYA2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV GHONSLA2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV JAGOTI2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV KHEDA KHAJURIYA2018/12/0706:48
132KV GHONSLA21233KV NAVODAYA2018/12/0706:48
132KV KHACHROD19333KV NEW BUS COUPLER2018/09/1323:14
132KV KISHANGARH31933KV BUS COUPLER2019/01/2118:09
132KV KISHANGARH31933KV PIPRI2019/01/2118:09
132KV KISHANGARH31933KV PUNJAPURA-22019/01/2118:09
132KV KISHANGARH31933KV RATATALAI2019/01/2118:09
132KV KISHANGARH31933KV UDAYNAGAR2019/01/2118:09
132KV MAKDON23533KV BUS COUPLER2019/01/2218:47
132KV MAKDON23533KV GATA2019/01/2218:47
132KV MAKDON23533KV MAKDON2019/01/2218:47
132KV MAKDON23533KV NANDED2019/01/2218:47
132KV MAKDON23533KV RAMDI2019/01/2218:47
132KV MAXI7533KV DEVLI2019/01/0913:54
132KV MAXI7533KV INDUSTRIAL2019/01/0913:54
132KV MAXI7533KV MAXI2019/01/0913:54
132KV MAXI7533KV PIPLIYA SADAK2019/01/0913:54
132KV MAXI7533KV WATER WORKS2019/01/0913:54
132KV MAXI7533KV ZOKAR2019/01/0913:54
132KV NEEMUCH8133KV SAR. MAHARAJ2018/12/1309:36
132KV RATADIYA6133KV TRANSFER BAY2017/11/2611:51
132KV SENDHWA12533KV SENDHWA-II2019/01/1305:31
132KV SUSNER6033KV MODI2018/11/2123:40
132KV SUSNER6033KV SOYAT2018/11/2123:40
220KV B_MARDANA20433KV DUDHIYA2019/01/1710:14
220KV B_MARDANA20433KV GOYAL NAGAR2018/12/0922:57
220KV JULWANIA12333KV JULWANIA2019/01/0415:46
220KV JULWANIA12333KV MANDWADA2019/01/0415:46
220KV JULWANIA12333KV RAJPUR2019/01/0415:46
220KV NAGDA9133KV NAGDA TOWN2019/01/1523:12
220KV NEPANAGAR11833KV SIWAL2018/11/0315:52
220KV RATLAM27833KV BADODIYA2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV BANGROD2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV BILPANK2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV BUS COUPLER2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV DHARAD2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV GANGASAGAR2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV I.O.C.L.2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV MHOW ROAD2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV MUNDRI2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV NEW FEEDER-12019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV SHIVPUR2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV SIMLAWADA2019/01/2211:14
220KV RATLAM27833KV TRIVENI2019/01/2211:14
220KV SHAJAPUR233133KV AKIYA CHOUHANI2018/11/2805:48
220KV SHAJAPUR233133KV BERCHHA ROAD2018/11/2815:05
220KV UJJAIN25433KV KSHIPRA VIHAR2018/01/1714:08
Above Data is of 118 No. EHV Sub Station having 979 No. 33KV Feeders (Including B/C) presently conncted to SCADA